19 | 02 | 2018

Водні ресурси

Водні ресурси

         Сокальський район багатий на водні ресурси. Водні ресурси району представлені річками, потоками, струмками, ставками, природними водоймами, водосховищем, каналами, джерелами. Водні об’єкти  на території Сокальського району відносяться до басейну річки Західний Буг.

 

Природні умови

         Сокальський район розміщений в межах Руської платформи. Суттєво різноманітна геологічна будова району, яку складають породи силуру, девону, крейди, неогену. Четвертині відкладення представлені різними генетичними типами порід: льодовиковими, воднольодовиковими, річковими, озерними, болотними, елювіально-делювіальними та еоловими утвореннями. Вони покривають майже суцільним шаром корінні породи різного віку.

         Основними факторами, під впливом яких сформувався ґрунтовий покрив району, є клімат, рельєф, ґрунтоутворюючі породи, гідрологічні умови, рослинність, господарська діяльність людей. На території району поширені такі різновидності ґрунтоутворюючих порід, як воднольодовикові відкладення, древньоалювіальні відкладення, сучасний алювій, алювіально-делювіальні відкладення, елювій карбонатних порід, лісовидні суглинки, рідше супісі, органогенні відкладення. Найбільш поширеними і цінними ґрунтоутворюючими породами є лісовидні суглинки, в основі яких знаходиться 15% карбонатів кальцію. Механічний склад цих порід, в основному, дрібно пилувато-легкосуглинистий. Органогенні відкладення представлені низинними торф’яниками. Грунтовий покрив, враховуючи його різноманітність, можна обєднати  в чотири грунтово-меліоративні групи: грунти нормального зволоження, грунти короткотривалого, довготривалого та постійного перезволоження.

         Значну частину території району займають ліси та природні кормові угіддя. В основному переважають соснові та дубово-соснові ліси, менше поширені грабово-дубово-соснові, грабово-соснові, дубові та вільхові. Рідко зустрічаються ліси з ясенем, сосново-ялинові, вільхово-ялинові. На території району найбільш поширені заплавні луки, рідше-суходільні. Серед заплавних луків переважають різнотравно-злакові та злаково-різнотравні луки, менше – торф’янисті луки, дрібно-осокові, болотисті, злаково-осокові та осокові, серед суходільних – низинні.

         Територія району знаходиться в зоні атлантико-континентального клімату і відноситься до північного кліматичного району. Велика кількість опадів спричинена західними та північно-західними вітрами з-Атлантичного океану, які швидко змінюють погоду. Клімат району характеризується низьким тиском, великою вологістю повітря, порівняно великою кількістю опадів, слабким випаровуванням. Зима відносно мяка, середня температура січня – 5оС, весна волога, прохолодна, осінь тепла, достатньо суха. Характерною особливістю кліматичних умов є зміна температури повітря в літній період. Останнім часом літо досить жарке, середня температура повітря становить +25оС. Середня тривалість вегетаційного періоду 205-215 днів. Середньорічна відносна вологість повітря коливається від 78% до 80%.

         В третій декаді листопада можливе випадання снігу, а в третій декаді березня повний схід. Часті відлиги спричинюють нестійкість снігового покриву, середня висота – 20 см, максимальна – 56 см. Нерівномірний розподіл опадів протягом року (найбільша кількість опадів в травні–серпні, найменша – в січні-квітні) поряд з іншими факторами сприяють утворенню великих площ перезволожених земель, а також значному розвитку ерозії ґрунтів. Особливості геологічної будови клімату та ступеню дренування земель визначають гідрогеологічні умови району, сприятливі для формування підземних вод. Водоносні горизонти досить поширені та характеризуються значною водонасиченістю. Протягом року різкого коливання рівнів води у річках не спостерігається, в основному, вони перебувають на відмітках наближених до меженних. Виняток становить період пропуску льодоходу, повеней і паводків.

 

Річки

По території Сокальського району протікає 19 річок та потоків, з них: 18 малих річок та 1 середня річка – Західний Буг, протяжність яких складає 384,0 км та 28 струмків довжиною 110,1 км.  Площа прибережних смуг річок становить 2090,0га. На балансі  управління  знаходиться 229,1 км річок, які виконують роль водоприймачів та магістральних каналів;  659,7 км міжгосподарських меліоративних каналів.

 

Основною річкою, що протікає по території Сокальського району, є транскордонна річка Західний Буг,  протяжність її по району складає 58 км. Найбільші річки району це - Солокія (довжина  50 км), Рата (довжина  36 км),  Болотня (довжина 34 км), Спасівка (довжина 25 км), Варежанка (довжина 21 км), Желдець (довжина 20 км), Драганка (довжина 18 км), Красносілка (довжина 18 км), Білий Стік (довжина 12 км).

 

         річка Західний Буг                                                   річка Солокія                                                      річка Рата 

    

                  

Водосховища

         На території Сокальського району побудовано Солокійське водосховище, призначення водосховища – зрошення та зволоження сільськогосподарських культур. Площа водного дзеркала Солокійського водосховища при НПУ складає 136 га, повний об’єм води – 3,504 млн.м3, площа прибережної захисної смуги – 28,8 га.Гідротехнічні споруди водосховища знаходяться на балансі Сокальського управління водного господарства.

На Солокійське водосховище розроблені правила експлуатації, які затверджені Львівським облводресурсів, та режим роботи на 2016 рік. 

 

         

 

Ставки

На виконання розпорядження голови Сокальської районної державної адміністрації від 13.04.2016 р. № 155 “Про створення комісії з проведення інвентаризації ставків загальнодержавного значення в Сокальському районі” комісією протягом квітня-серпня місяця 2016 року проведено інвентаризацію водних об’єктів на території району.

На території району знаходиться 155 шт. ставків, площа водного дзеркала яких складає 313,3 га.129 ставків призначені для риборозведення.

В районі видано 3 Державні акти на право власності на земельну ділянку, на якій знаходяться 3 водні об’єкти. 

31 ставок надано в користування, загальна площа водного дзеркала яких складає 96,0 га, зокрема, 25 ставків надано в користування на умовах оренди відповідно до договорів оренди земельної ділянки, 6 ставків передано в постійне користування згідно Державних актів на право постійного користування землею. В районі укладено 13 договорів оренди земельної ділянки. Договори укладені як з райдержадміністрацією (ставки розміщені за межами населеного пункту), так і з відповідними місцевими радами (ставки розміщені в межах населених пунктів). Укладено 9 договорів оренди водних об’єктів (17 ставків). Договори укладені з райдержадміністрацією. Оплата за оренду водних об’єктів та земель водного фонду проводиться орендарями згідно умов договорів оренди, надходження поступають в місцеві бюджети. Сокальською РДА, як орендодавцем, внесено зміни до 3-х договорів оренди водних об’єктів в частині орендної плати. Станом на 1.09.2016 року до договорів оренди водних об’єктів загальнодержавного значення укладено 3 додаткових угоди, якими внесено зміни в п.4 «Орендна плата». За оренду водних об'єктів станом на 1.11.2016 року до місцевого (районного) бюджету (код 22130001) надійшло платежів в сумі 3660,93 грн.

Під час проведення у 2016 році інвентаризації штучних водних об’єктів (ставків) Сокальського району виявлено 158 гідротехнічних споруд (з них 106 споруд – безхазяйні). Станом на 01.09.2016 р. на тимчасове зберігання територіальним громадам та орендарям штучних водних об’єктів передано 70 гідротехнічних споруд.

В Сокальській РДА  11.10.2016р. проводилась робоча зустріч щодо прийому безгосподарних ГТС на баланс органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за участю представників Сокальської райдержадміністрації, Львівського облводресурсів та Сокальського управління. Під час робочої зустрічі проведено аналіз виконання Доручення  від 25.04.2013р. у Сокальському районі та надані пропозиції щодо подальших  дій, зокрема поетапні кроки щодо взяття на баланс безгосподарних ГТС.  

 

Вже взято на облік безхазяйні ГТС рішеннями сесій Поторицької та Корчівської сільських рад. 

 

      Ставок в с. Стенятин                                      Ставок в с. Велике                                          Ставок в с. Княже

      

 

Джерела

В Сокальському районі нараховується 39 джерел, з них 23 джерела знаходяться в задовільному стані. Протягом 10 місяців 2016 року Сокальським управлінням водного господарства проінвентаризовано 1 джерело на території Поторицької сільської ради, с.Горбків. Управлінням проведено упорядкування 10 природних водних джерел.

Найбільш доглянуті джерела в районі на території Мурованської (джерело «Панна»), Савчинської (с.Гута), Сілецької (с.Сілець), Хоробрівської (с.Ниновичі), Двірцівської (джерело «Капличка Божої Матері») та Хлівчанської (джерело «Вишенька») сільських рад.

З метою розширення в суспільстві практичної природоохоронної діяльності, спрямованої на охорону і поліпшення стану джерел, водойм і річок України, раціональне використання водних ресурсів, виховання дбайливого ставлення населення до них проводиться щорічний Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел», оголошено прийом робіт на конкурс.

  

          Джерело в с. Велике                                          Джерело в с. Сілець                                                 Джерело в с. Ниновичі